Solární PV sestavy

Lithium-železofosfátová baterie GE-F60, kterou lze použít k podpoře spolehlivého napájení různých zařízení a systémů;
GE-F60 má vestavěný systém místní správy, dokáže spravovat a monitorovat napětí, proud, teplotu, vlhkost, kouř atd. Kromě toho BMS také vyrovnává kapacitu baterie a prodlužuje životnost systému.